Ngày 11/7/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam  thông báo bán đấu giá ngày 11/7/2024 như sau:

TS: QSDĐ diện tích thực tế là 342,5m2 và nhà ở diện tích sàn xây dựng theo hiện trạng là 374,8m2 thuộc thửa đất số 121, 122 và một phần thửa đất số 120, 123, tờ bản đồ số 25 (tài liệu năm 2004) tọa lạc tại địa chỉ 10/10, khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. GKĐ: 14.055.042.902đ. Tiền đặt trước: 2.811.008.580đ.

• Người có TS: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12. Địa chỉ: số 49/94 khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM.

Hình thức đấu giá TS: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Xem TS từ 08h00 ngày 24/6/2024 đến 17h00 ngày 28/6/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem TS: Tại nơi có tài sản. Bán hồ sơ, nhận đăng ký: từ 08h00 ngày 17/6/2024 đến 17h00 ngày 08/7/2024 (trong giờ hành chính). Nhận tiền đặt trước: các ngày 08/7/2024, ngày 09/7/2024 và ngày 10/7/2024 (trong giờ hành chính). Tổ chức đấu giá TS vào lúc 10h15 ngày 11/7/2024.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính, phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký và tổ chức đấu giá TS tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - CN TP.HCM: Số 79 Đường 44, Phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM. ĐT: 08.8815.4369.

Chuyên đề