Ngày 11/5/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/5/2023 do ông Doãn Bá Tuấn và bà Đặng Thị Hoài Phương ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Quảng Nam

Địa chỉ: 27 Nguyên Hồng, phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 02353.812224

Tên Người có tài sản đấu giá: Ông Doãn Bá Tuấn và bà Đặng Thị Hoài Phương

Địa chỉ: Số 815, Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

03 tài sản liền kề tại KP Hương Trung, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam gồm: 1. Quyền sử dụng đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài có diện tích 97,96 m2 và tài sản trên đất là ngôi nhà 02 tầng, kết cấu móng đá và bê tông, trụ, khung, dầm, sàn đúc bê tông cốt thép tại thửa đất số 101, tờ bản đồ số 23a; 2. Quyền sử dụng đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài có diện tích 50,92 m2, tại thửa đất số 102, tờ bản đồ số 23a; 3. Quyền sử dụng đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài có diện tích 122,4 m2, tại thửa đất số 92, tờ bản đồ số 23a;

3

Tài sản đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được đưa ra đấu giá theo yêu cầu của chủ sở hữu tài sản

Số 815, Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

13,000,000,000

1,300,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 08/05/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 10/05/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 17/04/2023 - 17:00 08/05/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Những người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện không được tham gia đấu giá quy định của pháp luật đều có quyền được đăng ký tham gia đấu giá tài sản; Ngoài ra phải có đủ khả năng tài chính để chi trả tiền mua tài sản sau khi trúng đấu giá; đóng tiền mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá trong thời gian quy định;

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 11/05/2023

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Nam - Địa chỉ: Số 27, Nguyên Hồng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề