Ngày 11/5/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/5/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Bình ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 02773898668

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Bình

Địa chỉ: QL 30, Tân Đông B, TT Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản của ông Trần Minh Tài và bà Trần Thị Oanh, địa chỉ: xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp gồm: - Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 81 diện tích 667,9 m2 đất LUC; quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 94 diện tích 9.093,8 m2 đất LUC cùng tờ bản đồ số 49 do bà Trần Thị Oanh đứng tên tọa lạc tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Cây trồng trên đất. Theo mảng chính số 16-2022 của Chi nhánh văn phòng đăng ký huyện Thanh Bình ghi ngày 09/01/2023.xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

3,314,097,150

332,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 08/05/2023

Kết thúc: Kết thúc: 15:00 10/05/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 12/04/2023 - 15:00 08/05/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật đấu giá tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp kèm theo 01 bản chứng minh nhân dân photo. Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp (số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 02773.898668. Website: http://daugiataydo.com/. Hoặc https://dgts.moj.gov.vn/).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 11/05/2023

Địa điểm: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp (số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề