Ngày 11/5/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/5/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 0906379292

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 32, có diện tích 276 m2, mục đích sử dụng: Đất ở 150 m2, đất trồng cây hàng năm khác 126 m2, tọa lạc tại thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

1

tại thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

1,326,943,000

265,388,600

2

Tài sản 03: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 13, tờ bản đồ số 75, có diện tích 147.7 m2, mục đích sử dụng: Đất ở 100 m2, đất trồng cây lâu năm 47,7 m2, tọa lạc tại thôn 8, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

1

tại thôn 8, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

977,975,000

195,595,000

3

Tài sản 02: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 69, tờ bản đồ số 32, có diện tích 513,9 m2, mục đích sử dụng: Đất ở 200 m2, đất trồng cây lâu năm 313,9 m2, tọa lạc tại thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

1

tại thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

1,168,667,000

233,733,400

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 08/05/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 10/05/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 12/04/2023 - 16:00 08/05/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện theo luật đấu giá tài sản 2016, luật đất đai 2013, liên hệ Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: số 76A Lê Thánh Tông, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 11/05/2023

Địa điểm: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Dầu khí Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: số 76A đường Lê Thánh Tông, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề