Ngày 11/5/2023, đấu giá quyền sở hữu căn hộ chung cư tại quận Thanh Xuân, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Asia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/5/2023 do Agribank Chi nhánh Vạn Xuân ủy quyền như sau:

Chuyên đề