Ngày 11/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 6 Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi Nhánh huyện Tuần Giáo ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Số 6 Quốc gia

Địa chỉ: số 101, tầng 1 nhà 129F1-2, TT 435A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi Nhánh huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 11/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 07/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 09/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 23/02/2022 - 16:00 08/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng, điều kiện tham giá đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016. Hình thức, phương thức đấu giá: - Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. - Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 11/03/2022

Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên hoặc tại địa điểm khác theo thỏa thuận (sẽ có Thông báo trước khi diễn ra cuộc đấu giá).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư