Ngày 11/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2022 do Trung tâm phát triển quy đất huyện Quỳnh Phụ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình

Địa chỉ: số 6 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Số điện thoại: 02273743199

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quy đất huyện Quỳnh Phụ

Địa chỉ: Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 11/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình ảnh 1


Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 08/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:30 09/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 16/02/2022 - 16:30 08/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Xem tại Thông báo

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 11/03/2022

Địa điểm: UBND xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Ngày 11/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình ảnh 2
Ngày 11/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình ảnh 3
Ngày 11/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư