Ngày 11/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành và thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2022 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng

Địa chỉ: 823 Quốc lộ 1, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Số điện thoại: 02993824859

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: đường Vành Đai II, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 11/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành và thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng ảnh 1
Ngày 11/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành và thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng ảnh 2

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 07/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 09/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 00:00 28/01/2022 - 16:00 08/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: * Lưu ý: Đối với đất trồng lúa thì Người tham gia đấu giá phải có giấy xác nhận của địa phương “ Nghề nông là nghề chính” theo quy định tại Điều 3 thông tư số : - Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Sóc Trăng . Số 823, đường Võ Văn Kiệt, P2, TP. Sóc Trăng. -Điều kiện: + Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; + Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại K4, Đ38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. +Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó - Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty phát hành). Ghi chú: Cá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 11/03/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Sóc Trăng. Số 823, Võ Văn kiệt (Quốc lộ 1A cũ), phường 02, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư