Ngày 11/3/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá vôi Pác Keng, xã Thượng Giáo và mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, vào ngày 11/3/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

- Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi 8 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 3 năm 2021

- Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

3. Tên tài sản, vị trí mỏ khoáng sản đấu giá.

- Mỏ đá vôi Pác Keng, diện tích: 0,98 ha (khu vực chưa thăm dò). Địa chỉ: xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

- Mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, diện tích 0,98 ha (khu vực chưa thăm dò). Địa chỉ: xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.

(có bản đồ vị trí của mỏ kèm theo thông báo đấu giá)

4 . Thời gian, địa điểm khảo sát thực địa mỏ khoáng sản đấu giá.

Các tổ chức cho các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu khảo sát thực địa khu vực mỏ khoáng sản đấu giá, liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn để khảo sát thực địa. Thời gian: 09/02/2021 và 10/02/2021.

Ghi chú: Phương tiện đi khảo sát thực địa do tổ chức, cá nhân tự túc.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

5.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/01/2021 đến 16h 00’ ngày 25/02/2021.

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

5.2. Thu tiền đặt trước: Trong 03 ngày 08/3, 09/3 đến 15h00’ ngày 10/3/2021

6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá.

Ngày 11/3/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1

- Tiền đặt trước khách hàng tham gia đấu giá nộp vào tài khoản sau: Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

- Bước giá: Là 0,3%, bước giá/vòng trả giá, áp dụng ngay từ vòng đầu tiên.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá.

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng liên tục tại cuộc đấu giá.

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7.3. Khoảng thời gian tối đa ghi phiếu trả giá: 03 phút.

8. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá.

8.1. Đối tượng: Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp.

b) Hợp tác xã, liên hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã.

c) Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản.

d) Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam.

Ghi chú: Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá, Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

8.2. Điều kiện của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản;

- Có năng lực kinh nghiệm trong thăm dò khai thác và chế biến khoáng sản;

- Có năng lực tài chính để đảm bảo việc khai thác khoáng sản;

- Có khả năng huy động vốn để thực hiện khai thác khoáng sản từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác;

- Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với qui định trong hồ sơ tham gia đấu giá;

- Có cam kết thực hiện dự án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm nếu trúng đấu giá;

- Có dự án đầu tư hoặc phương án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành;

- Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét chọn;

8.3. Đối tượng không được tham gia đấu giá;

Những trường hợp thuộc Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

8.4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

* Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Bản chính);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính.

- Bản cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với qui định và bản cam kết thực hiện dự án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm nếu trúng đấu giá.

- Phiếu tham gia đấu giá (Do Trung tâm ban hành);

- Chứng minh thư nhân dân, bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

Ghi chú: Khu vực mỏ đá vôi Pác Keng, xã Thượng Giáo và mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn chưa có kết quả thăm dò khoáng sản: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có kế hoạch sơ bộ việc đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209 3875790./.

Chuyên đề