Ngày 11/3/2021, đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Ninh Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2021 do Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước ủy quyền như sau :

Đấu giá: Thanh lý bán phế liệu 04 loại máy (Máy siêu âm SDU-450XL; Máy siêu âm (02 đầu dò 01 máy in, 01 ổn áp) LOGIQC3; Máy siêu âm (02 đầu dò 01 máy in, 01 ổn áp) LOGIQC2; Máy sinh hóa tự động Pronto Evolution là tài sản thanh lý của Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

1. Tài sản đấu giá đấu giá: Thanh lý bán phế liệu 04 loại máy (Máy siêu âm SDU-450XL; Máy siêu âm (02 đầu dò 01 máy in, 01 ổn áp) LOGIQC3; Máy siêu âm (02 đầu dò 01 máy in, 01 ổn áp) LOGIQC2; Máy sinh hóa tự động Pronto Evolution, có đặc điểm sau:

a) Máy siêu âm SDU-450XL:

- Ký hiệu: SDU-450XL;

- Nước sản xuất: Nhật Bản;

- Năm đưa vào sử dụng: 2010.

b) Máy siêu âm (02 đầu dò 01 máy in, 01 ổn áp) LOGIQC3:

- Ký hiệu: LOGIQC3;

- Nước sản xuất: Mỹ;

- Năm đưa vào sử dụng: 2010.

c) Máy siêu âm (02 đầu dò 01 máy in, 01 ổn áp) LOGIQC2:

- Ký hiệu: LOGIQC2;

- Năm đưa vào sử dụng: 2010.

d) Máy sinh hóa tự động Pronto Evolution:

- Ký hiệu: Pronto Evolution;

- Nước sản xuất: Anh;

- Năm đưa vào sử dụng: 2012.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 900.000 đồng (Chín trăm ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng).

4. Tiền đặt trước: 180.000 đồng (Một trăm tám mươi ngàn đồng).

Tiền đặt trước nộp tiền mặt tại Trung tâm (từ 07 giờ 30 phút ngày 09/3/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 09/3/2021).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/bộ.

6. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 23/02/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 09/3/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 09/3/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: khu phố 6, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 23/02/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 09/3/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá;

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phiếu trả giá

9.1. Hình thức đấu giá:

a) Đấu giá nguyên lô, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Giá trả = Giá khởi điểm + Bước giá trở lên.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9.3. Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

a) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành;

b) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá hợp lệ: Phiếu ghi rõ ràng các thông tin (họ và tên, địa chỉ, chữ ký…); số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ phải khớp với nhau (Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng; ghi bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

Trường hợp phiếu trả giá mua tài sản đấu giá (Số tiền ghi bằng chữ và số tiền ghi bằng số không khớp với nhau, thì lấy số tiền ghi bằng chữ. Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng, ghi bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng).

c) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá không hợp lệ: Phiếu trả giá dưới giá khởi điểm. Phiếu ghi không đầy đủ thông tin (họ và tên, địa chỉ, chữ ký) và Phiếu ghi không chính xác về số tiền bằng chữ.

10. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu: từ ngày 23/02/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 09/3/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian đấu giá (công bố giá trả): vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 11/3/2021 (Sáng thứ năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038). (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 73/QC-TTDVĐGTS ngày 22/02/2021)

Chuyên đề