Ngày 11/2/2022, đấu giá xe ô tô JAC tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/2/2022 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:

Chuyên đề