Ngày 11/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/2/2022 do ông Đặng Châu Thắng ủy quyền như sau:

Chuyên đề