Ngày 11/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/2/2022 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 11/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư