Ngày 11/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/12/2022 do UBND huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phú Xuyên. Đ/c: TK Thao Chính, TT. Phú Xuyên, TP. Hà Nội

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên.

Đơn vị thực hiện tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á.

Tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm (GKĐ), tiền đặt trước (TĐT):

1. Quyền sử dụng đất (QSDĐ) 02 thửa khu Đồng Khay, xã Văn Hoàng. GKĐ (đồng/m2): Thửa 19: 6.900.000 đồng; thửa 29: 11.700.000 đồng. TĐT (đồng/thửa): Thửa 19: 181.083.600 đồng; thửa 29: 234.000.000 đồng.

2. QSDĐ thửa số 4, khu Ao phía Nam, xã Khai Thái. GKĐ (đồng/m2): 7.000.000 đồng. TĐT (đồng/thửa): 132.384.000 đồng.

3. QSDĐ 09 thửa khu Đường Cả, xã Phúc Tiến. GKĐ (đồng/m2): Từ 22.400.000 đồng - 35.700.000 đồng. TĐT (đồng/thửa): Từ 418.880.000 đồng - 961.758.000 đồng.

4. QSDĐ 24 thửa khu Thùng Lò Gạch, xã Tri Thủy. GKĐ (đồng/m2): Từ 20.400.000 đồng - 22.700.000 đồng. TĐT (đồng/thửa): Từ 561.000.000 đồng - 802.218.000 đồng.

5. QSDĐ 11 thửa khu Đường Tròn, xã Chuyên Mỹ. GKĐ (đồng/m2): Từ 12.000.000 đồng - 15.900.000 đồng. TĐT (đồng/thửa): Từ 259.800.000 đồng - 365.700.000 đồng.

6. QSDĐ 02 thửa khu ao Đầu Đình, xã Đại Thắng. GKĐ các thửa (đồng/m2): 12.700.000 đồng. TĐT (đồng/thửa): Thửa 14: 248.666.000 đồng; thửa 24: 319.278.000 đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ 08h00’, ngày 21/11/2022 đến 17h00’, ngày 08/12/2022 tại: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á. Đ/c: B36 ngõ 74 Nguyễn Thị Định, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội); trụ sở tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên. Đ/c: TK Thao Chính, TT. Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 07, 08 đến 17h00’, ngày 09/12/2022.

Điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ NLHVDS, không thuộc các trường hợp cấm tham gia đấu giá theo quy định pháp luật; mua, nộp hồ sơ; tiền đặt trước theo đúng quy định tại quy chế đấu giá.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 07h30’, ngày 11/12/2022 tại Nhà VHTT huyện Phú Xuyên. Đ/c: TK Thao Chính, TT. Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á. ĐT:035.203.9797; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. ĐT: 024.33.865.060.

Chuyên đề