Ngày 11/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 8, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2022 do Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 372A Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng 4.128,2m2 đất ao tại thửa đất 442, 745, phần thửa 441 và phần thửa 744, tờ bản đồ số 3, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ 00441QSDĐ do UBND Quận 8 cấp ngày 08/6/2000) và tài sản gắn liền với đất

tại thửa đất 442, 745, phần thửa 441 và phần thửa 744, tờ bản đồ số 3, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

20

2

Quyền sử dụng 141,1m2 đất ở tại thửa đất 403, tờ bản đồ số 100 (BĐĐC), Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00081/31 do Ủy ban nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/02/2005).

tại thửa đất 403, tờ bản đồ số 100 (BĐĐC), Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

20

3

Quyền sử dụng 141,4m2 đất ở tại thửa đất 404, tờ bản đồ số 100 (BĐĐC), Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00080/31 do Ủy ban nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/02/2005).

tại thửa đất 404, tờ bản đồ số 100 (BĐĐC), Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

20

4

Quyền sử dụng 159,8m2 đất ở tại thửa đất 405, tờ bản đồ số 100 (BĐĐC), Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00082/31 do Ủy ban nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/02/2005).

tại thửa đất 405, tờ bản đồ số 100 (BĐĐC), Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

20

5

đấu giá chung 04 tài sản):

Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

237,936,476,600

47,587,295,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 08/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 10/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/10/2022 - 17:00 08/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 11/11/2022

Địa điểm: Tại Trung tâm, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư