Ngày 11/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuân Trường thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2022 do UBND huyện Vụ Bản ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường

Địa chỉ: Tổ 18 thị trấn Xuân Trường huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Vụ Bản

Địa chỉ: thị trấn Gôi, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

51 lô đất

Khu dân cư tập trung xã Thành Lợi

71,128,000,000

13,650,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 08/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 15:00 10/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 26/10/2022 - 15:00 08/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 07:30 11/11/2022

Địa điểm: Hội trường UBND xã Thành Lợi

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư