Ngày 11/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Trì, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban QLDAĐTXD huyện Thanh Trì và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2022 như sau:

Ban QLDAĐTXD huyện Thanh Trì và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt nhỏ lẻ để xây dựng nhà ở tại xã Ngọc Hồi, gồm thửa đất số 20 (diện tích: 59,9 m2. Giá khởi điểm: 38,3 triệu đồng/ m2.

Tiền đặt trước: 458,834 triệu đồng) và thửa đất số 26 (diện tích: 78,9 m2.

Giá khởi điểm: 35,0 triệu đồng/ m2. Tiền đặt trước: 552,300 triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ: 500 nghìn đồng/ 01 hồ sơ cho 01 thửa. Hồ sơ mời đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt bán trong giờ hành chính từ ngày 17/10/2022 đến trước 17h00', ngày 08/11/2022 tại Phòng Tiếp nhận hồ sơ - Ban QLDAĐTXD huyện Thanh Trì. Đ/c: Số 375 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. ĐT: 02432.115.234.

Ngày tổ chức đấu giá: Ngày 11/11/2022.

Kính mời các hộ gia đình, cá nhân tham gia.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư