Ngày 11/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hải, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Số điện thoại: 0232.3.825.789

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Chính quyền huyện Quảng Trạch, xã Quảng Phương, Tỉnh Quảng Bình

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất đối với 36 thửa đất ở tại xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; Diện tích từ 117,6m2/thửa đến 316,4m2 /thửa; Giá khởi điểm từ 202.860.000 đồng/thửa đến 564.141.000 đồng/thửa

36

Tình trạng các khu đất: Đã được giải phóng mặt bằng, không có tranh chấp, đủ điều kiện để giao đất theo quy định.

Xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng BìnhThời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 04/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 08/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 21/10/2022 - 16:30 08/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành tốt pháp luật đất đai thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 11/11/2022

Địa điểm: tại Hội trường UBND xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư