Ngày 11/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2022 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Xuân ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 02573848979

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Xuân

Địa chỉ: 68 Trần Phú, thị trấn La Hai, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất ở tại dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, Phú Yên

17

xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

9,169,200,000

1,430,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 08/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 10/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 20/10/2022 - 17:00 08/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 20 tháng 10 năm 2022 đến 17h00’ ngày 08 tháng 11 năm 2022 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Xuân, địa chỉ: 68 Trần Phú, Kp.Long Châu, TT La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Luật đất đai. c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 20 tháng 10 năm 2022 đến 17h00’ ngày 08 tháng 11 năm 2022 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Xuân, địa chỉ: 68 Trần Phú, Kp.Long Châu, TT La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 11/11/2022

Địa điểm: Hội trường UBND xã Xuân Quang 3

Chi tiết đấu giá xem tại file đính kèm

Chuyên đề