Ngày 11/11/2022, đấu giá 56.949.500 cổ phần Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá 56.949.500 cổ phần Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP vào ngày 11/11/2022 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:
Ngày 11/11/2022, đấu giá 56.949.500 cổ phần Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng và kinh doanh các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường ....

Vốn điều lệ: 580.186.000.000 đồng

Hình thức chào bán cạnh tranh: Đấu giá trọn lô

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 1.348.736.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 56.949.500 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 14/10/2022 đến 16h00 ngày 04/11/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 11 giờ 00 phút ngày 09/11/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 09h00 ngày 11/11/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/11/2022 đến 16 giờ ngày 17/11/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 11/11/2022 đến ngày 17/11/2022

Chuyên đề