Ngày 11/11/2020, đấu giá khoản nợ của Công ty CP XNK tổng hợp 1 Việt Nam tại VCB Chi nhánh Sở giao dịch

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2020 do VCB Chi nhánh Sở giao dịch ủy quyền như sau:
Ngày 11/11/2020, đấu giá khoản nợ của Công ty CP XNK tổng hợp 1 Việt Nam tại VCB Chi nhánh Sở giao dịch ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư