Ngày 11/07/2024, đấu giá Khoản nợ của Công ty TNHH Xăng dầu Hải Hạnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – CN huyện Quốc Oai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội thông báo bán đấu giá ngày 11/07/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội - Địa chỉ: số nhà B17 lô 6 KĐT Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. ĐT: 0822267799.

Bên có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây. Địa chỉ: Số 02 phố Vũ Trọng Khánh, tổ 5, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thời gian, địa điểm đấu giá: vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 11/07/2024 tại Số nhà B5 Lô 5 KĐT Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Xăng dầu Hải Hạnh (địa chỉ: Km29 Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Quốc Oai. Thông tin khoản nợ đến thời điểm 22/5/2024 (Mức giá bằng giá trị ghi sổ khoản nợ tại thời điểm bán đấu giá lần 1 trừ đi số tiền khách hàng đã trả bao gồm cả gốc và lãi trong quá trình bán đấu giá lần 1), như sau: tổng dư nợ là: 40.848.211.632 đồng, trong đó: Dư nợ gốc là: 32.792.222.650 đồng; Dư nợ lãi là: 8.055.988.982 đồng, gồm lãi trong hạn: 7.987.180.900 đồng, lãi quá hạn: 68.808.082 đồng.

GKĐ: 35.329.618.241 đồng . Tiền đặt trước: 7.065.923.648 đồng

Xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 05/07/2024 đến ngày 09/07/2024 (trong giờ hành chính) tại số nhà B5, Lô 5, Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây – Số 02 phố Vũ Trọng Khánh, tổ 5, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đăng ký: Từ ngày 27/06/2024 đến ngày 09/07/2024 (từ thứ 2 đến thứ 6, trong giờ hành chính) tại số nhà B5 Lô 5, Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. SĐT liên hệ: 0822267799.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại số nhà B5 Lô 5, Khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai,TP.Hà Nội và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá.Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu, không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá 2016 và không có liên quan đến bên vay vốn/bên nợ theo quy định pháp luật.

(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

Chuyên đề