Ngày 1/10/2020, đấu giá tang vật tịch thu tại thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2020 do Công an quận Thanh Khủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công an quận Thanh Khê – 324 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá:

- Tài sản 01: 74 (Bảy mươi tư) đôi giày có ghi nhãn hiệu Adidas, giá khởi điểm: 80.821.000 đồng.

- Tài sản 02: 92 (Chín mươi hai) đôi giày có ghi nhãn hiệu Adidas, giá khởi điểm: 86.183.000 đồng.

- Tài sản 03: 30 kiện hàng hóa gồm: Quần jean, áo thun, cục chuyển đổi nguồn, ốp lưng điện thoại. Giá khởi điểm: 146.189.000 đồng.

* Đấu giá riêng lẻ từng lô tài sản, giá bán tài sản trên không có thuế VAT.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Công an quận Thanh Khê

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tài sản 01: 150.000 đồng/hồ sơ, tài sản 02: 150.000 đồng/hồ sơ, tài sản 03: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tài sản 01: 16.000.000 đồng, tài sản 02: 17.000.000 đồng, tài sản 03: 29.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 28/9/2020, địa điểm xem tài sản tại Công an quận Thanh Khê – 324 Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến đến trước 16 giờ 00 ngày 28/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 28/9/2020; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến 10 giờ 00 ngày 01/10/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

11. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 01/10/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.

Chuyên đề