Ngày 10/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2022 do UBND huyện Nghi Lộc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh

Địa chỉ: Khối 5 phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Nghi Lộc

Địa chỉ: thị trấn, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 30 lô đất tại xã Nghi Tiến

30

ổn định, lâu dài

UBND huyện Nghi Lộc

32,972,880,000

2,703,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 07/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 09/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 18/08/2022 - 17:00 07/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: phòng tư pháp huyện Nghi Lộc, UBND xã Nghi Tiến, DN đấu giá tư nhân An Mạnh

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 10/09/2022

Địa điểm: UBND xã Nghi Tiến

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư