Ngày 10/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2022 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh. Đ/c: Số 68 Đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. ĐT: 0243.8834630.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30’, ngày 10/9/2022 tổ chức đấu giá tại Hội trường - Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh - Địa chỉ: Thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất trong ô đất LK3 xã Vân Hà, huyện Đông Anh. Gồm 20 thửa đất ký hiệu: Từ thửa LK3-1 đến thửa LK3-20. Tổng diện tích: 3.165,35 m2. Giá khởi điểm: Từ 34.500.000 đồng/ m2 đến 40.200.000 đồng/ m2 tùy từng thửa đất. Chi tiết diện tích, tiền đặt trước tham gia đấu giá từng thửa đất theo hồ sơ mời đấu giá.

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 19/8/2022 đến 17h00, ngày 07/9/2022 (giờ hành chính).

Địa điểm tham khảo hồ sơ: Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh. Địa chỉ: Thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh. Địa chỉ: Thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (được làm tròn đến đơn vị hàng triệu đồng để tạo điều kiện cho công tác tổ chức việc đấu giá và người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước). Thông tin số tiền đặt trước cụ thể quy định tại hồ sơ mời đấu giá.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 07/9/2022 đến 17h00, ngày 08/9/2022. Phương thức nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (thông tin cụ thể tại hồ sơ mời đấu giá).

Tham khảo thông tin đấu giá tại Cổng thông tin điện tử quốc gia: https://dgts.moj.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: http://sotnmt.hanoi.gov.vn/ hoặc Cổng thông tin điện tử địa phương: https://donganh.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề