Ngày 10/9/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Thái Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thái Bình ủy quyền như sau:

Ô tô con nhãn hiệu Toyota, BKS 17A- 012.68

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thái Bình

Ngày 10/9/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Thái Bình ảnh 1
Ngày 10/9/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Thái Bình ảnh 2
Ngày 10/9/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Thái Bình ảnh 3
Ngày 10/9/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Thái Bình ảnh 4
Ngày 10/9/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Thái Bình ảnh 5

Chuyên đề

Kết nối đầu tư