Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2020 do Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 12 ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng Dịch vụ Đấu giá tài sản số 30/HĐ-ĐG ngày 11 tháng 5 năm 2020 và Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng Dịch vụ Đấu giá tài sản (Lần thứ 1) ngày 24/8/2020 được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh với Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 12.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 12. Địa chỉ: 1 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh (Gọi tắt là Trung tâm). Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tài sản đấu giá: 42 xe gắn máy hai bánh các loại; điện thoại, cân tiểu ly, máy tính hiệu Casio, máy tính xách tay, màn hình tivi, 02 máy ép nhiệt hiệu “Tân Tân”… (Danh mục tài sản được đính kèm theo Quyết định số 5171/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 và Quyết định số 6363/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 12).

Lưu ý: Đối với các xe gắn máy bán phế liệu, tận dụng phụ tùng, không giải quyết đăng ký, người mua được tài sản đấu giá tự chịu chi phí cắt rời khung của các xe trên làm đôi và hủy số khung, số máy theo đúng yêu cầu của Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 12 trước khi xuất kho.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản:

Văn bản số 146/TC ngày 14/02/2020 của Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 12 về việc chuyển danh sách tài sản có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước để bán đấu giá đợt 2/2019 (đính kèm Danh mục tài sản);

Văn bản số 147/TC ngày 14/02/2020 của Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 12 về việc chuyển danh sách tài sản có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước để bán đấu giá đợt 01/2019 (đính kèm Danh mục tài sản);

Văn bản số 1103/TC ngày 17/8/2020 của Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 12 về việc đề nghị tổ chức đấu giá lại tài sản có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước đợt 01, 02/2019.

Giá khởi điểm: 70.000.000 đồng (Viết bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng).

Nơi có tài sản đấu giá: tại số 108 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/8/2020 đến hết ngày 07/9/2020 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Điều kiện tham gia đấu giá: là Tổ chức hoặc Hộ Kinh doanh cá thể có đủ điều kiện mua tài sản theo đúng các quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu;

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật;

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

+ Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 01/9/2020 tại số 108 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc liên hệ: Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 12, ông: Nguyễn Thành Nhân - Số điện thoại: 0937.966.488.

Thời hạn nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Ngày 07/9/2020 đến ngày 09/9/2020 (Tuy nhiên người tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận với Trung tâm).

Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá và Bước giá:

Tiền đặt trước: 14.000.000 đồng (Tương đương 20% giá khởi điểm).

Lưu ý: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản: 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm. Hoặc Người tham gia đấu giá và Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh Ngân hàng trước ngày mở cuộc đấu giá.

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng / 01 hồ sơ.

Bước giá: 500.000 đồng.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 10/9/2020.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Người trúng đấu giá nộp tiền mua tài sản đấu giá vào tài khoản Trung tâm. Số tiền mua tài sản nộp như sau:

Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện Hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;

Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): người trúng đấu giá nộp ngay số tiền tương đương 10% giá khởi điểm;

Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày trúng đấu giá.

Thời hạn giao tài sản: trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 12 nhận được thông báo của Trung tâm về việc người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản. Người mua được tài sản vận chuyển toàn bộ tài sản trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 12 bàn giao tài sản. Quá thời hạn trên, người mua được tài sản vẫn chưa nhận tài sản sẽ phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 12 (nếu có).

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh rất mong sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 1
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 2
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 3
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 4
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 5
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 6
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 7
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 8
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 9
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 10
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 11
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 12
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 13
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 14
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 15
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 16
Ngày 10/9/2020, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 17

Chuyên đề

Kết nối đầu tư