Ngày 10/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá lần 02 ngày 10/6/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 189, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 540, tờ bản đồ địa chính số 17; Diện tích: 3962.0 m2; Địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Thịnh, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; Hình thức sử dụng: riêng: 3962.0 m2, chung: “không“ m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 80.0m2; Đất trồng cây hàng năm khác: 3882.0m2; Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác đến ngày 15/10/2063; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất: 80.0 m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 3882.0 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 134420, số vào sổ cấp GCN: CH02720 do UBND huyện Lệ Thủy cấp ngày 10/04/2017.

- Giá khởi điểm: 2.386.812.600 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm mười hai nghìn, sáu trăm đồng). (Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật).

- Tiền đặt trước: Nộp 20% giá khởi điểm/01hồ sơ đăng ký.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan làm thủ tục nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời hạn tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/5/2024 đến 17h00/ ngày 07/6/2024.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 30/5/2024 và ngày 31/5/2024 tại thửa đất đưa ra đấu giá.

- Thời gian bỏ phiếu trả giá và nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 05/6/2024 đến 17h00/ ngày 07/6/2024. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 14h00/ ngày 10/6/2024.

- Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá và tổ chức buổi công bố giá đã trả: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại 0232.3828928. Tham khảo tại website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.

Chuyên đề