Ngày 10/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/6/2022 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà LTA, số nhà 2436 đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 0210 3898 179

Tên Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lào Cai

Địa chỉ: Số 591, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 10/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 07/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 09/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 23/05/2022 - 17:00 07/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai (SN 376, đường Hoàng Liên, tổ 14, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). - Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 10/06/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 1, khách sạn GALAXY (SN 268, đường Minh Khai, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Ngày 10/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 2

Chuyên đề

Kết nối đầu tư