Ngày 10/5/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại tỉnh Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị thông báo bán đấu giá ngày 10/5/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị. Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đakrông. Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 10/5/2024. Tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đakrông.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản: 01 quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Thửa đất số: 124/2, tờ bản đồ địa chính số 14, có diện tích 442 m2 (trong đó có 200m2 đất ở và 242 m2 đất vườn), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X 552831 do UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cấp ngày 24/12/2003. Tài sản khác gắn liền với đất (có bảng kê chi tiết kèm theo). Địa chỉ thửa đất: Khóm Khe Xong, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị (trước đây là xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Nguồn gốc tài sản: Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

5. Giá khởi điểm và tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: 1.955.207.000 đồng;

- Tiền đặt trước: 190.000.000 đồng.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/5/2024 đến ngày 09/5/2024, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3902 201 007221 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mở tại Ngân hàng NN&PTNT CN TP Đông Hà (Trong giờ hành chính, khách hàng có thể nộp trước thời gian trên vì lý do cá nhân).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/4/2024 đến ngày 07/5/2024 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị (trong giờ hành chính);

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Số vòng đấu: Nhiều vòng.

Chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0233.3550.854.

Chuyên đề