Ngày 10/5/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2023 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đông Hưng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đông Hưng

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

31 lô đất


Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

3,500,000

106,190,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 05/05/2023

Kết thúc: Kết thúc: 09:00 09/05/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 17/04/2023 - 17:00 05/05/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Có chi tiết trong thông báo niêm yết đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 10/05/2023

Địa điểm: Tại UBND xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề