Ngày 10/5/2019, đấu giá 03 chiếc máy xúc chuyên dùng tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Cổ phần hệ thống luật Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2019 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bến Nghé ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí. Địa chỉ: 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bến Nghé. Địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 10/5/2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí, số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM.

4. Tài sản đấu giá: 03 chiếc máy xúc chuyên dùng 

Stt

Tàisản

Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật

Giá khởi điểm (VNĐ)

Tiền đặt trước

(VNĐ)

1

Máy xúc lật bánh lốp hiệu Kawasaki, biển số: 50LA-1929, đã qua sử dụng

Chủng loại: Máy xúc lật bánh lốp.

Nhãn hiệu: KAWASAKI.

Số động cơ: PE6-181042T

Sốkhung: 90N1-0284

256.570.000

25.657.000

2

Máy xúc lật bánh lốp hiệu Hala HA380, biển số: 50LA-1869, đã qua sử dụng

Chủng loại: Máy xúc lật bánh lốp.

Nhãn hiệu: HALA HA380.

Số động cơ: 34867396

Sốkhung: 7361405

243.066.000

24.306.600

3

Máy xúc lật bánh lốp hiệu Hala L380, biển số: 50LA-1808, đã qua sử dụng

Chủng loại: Máy xúc lật bánh lốp.

Nhãn hiệu: HALA L380.

Số động cơ: 23556244

Sốkhung: HA380-1137K

229.562.000

22.956.200

TỔNG CỘNG

729.198.000

72.919.800

5. Tổng giá khởi điểm: 729.198.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi chín triệu, một trăm chín mươi tám nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

Khách hàng chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản: Công ty Cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí.

Số tài khoản: 18610000168106 tại Ngân hàng BIDV – CN Hàm Nghi.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 25/4/2019 đến ngày 03/5/2019.

- Địa điểm: tại nơi trưng bày tài sản

8. Thời gian bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 07/5/2019

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

9. Đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 07/5/2019

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

- Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị hoãn, hủy trong trường hợp bất khả kháng hoặc do các nguyên nhân khách quan hoặc do yêu cầu của người có tài sản hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế, người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.

Chuyên đề