Ngày 10/3/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/3/2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. Đ/c: Số 105 Tây Sơn, TT Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội. ĐT: 024.33.637.264.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 30’ ngày 10/3/2023 tại UBND xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trông cây hàng năm) tại 04 khu từ khu 1 đến khu 4, bãi Tân Bồi, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Giá khởi điểm: 810 đồng/m2/năm. Thông tin khu đất, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá từng khu đất quy định chi tiết theo hồ sơ mời tham gia đấu giá.

Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 17/02/2023 đến ngày 17h00 ngày 07/3/2023 (giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ trực tiếp tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng, Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng hoặc gửi thư đảm bảo tới Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia (thông tin nêu tại mục 1).

Thời hạn nộp khoản tiền đặt trước: Ngày 07/3/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/3/2023. Phương thức: Nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông tin theo hồ sơ mời tham gia đấu giá.

Điều kiện về đối tượng tham gia đấu giá, cách thức thủ tục tham gia đấu giá: Quy định chi tiết tại hồ sơ mời đấu giá.

Tham khảo thông tin đấu gia tại các cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn hoặc http://danphuong.hanoi.gov.vn hoặc http://sotnmt.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề