Ngày 10/3/2023, đấu giá 4 xe ô tô Thaco, 51 chỗ ngồi tại tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/3/2023 do Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi. Đ/c: Số 15 Nguyễn Thiệu, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đ/c: Số 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng lô tài sản thanh lý gồm 4 xe ô tô Thaco, 51 chỗ ngồi.

Giá khởi điểm: 1.000.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng.

Nơi có tài sản: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Địa chỉ: Xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đăng ký, nộp hồ sơ: Đến 11 giờ 00 ngày 07/3/2023.

Bỏ phiếu trả giá: Đến 16 giờ 00 ngày 09/3/2023.

Công bố giá: 14 giờ 00 phút ngày 10/3/2023 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ đến Trung tâm. Đ/c: Số 15 Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại: 3837266.

Chuyên đề