Ngày 10/3/2023, đấu giá 220,94 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/3/2023 do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh ủy quyền như sau:

Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương. Địa chỉ: Số 09 đường N25, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh. Địa chỉ: Khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Tên tài sản đấu giá: 220,94 ha cây cao su thanh lý.

Giá khởi điểm: 53.145.385.000 đồng (năm mươi ba tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu, ba trăm tám mươi lăm ngàn đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính các ngày trong tuần từ ngày 20/02/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/3/2023. Địa điểm: Nông trường Cao su 1, 2, 4, 5, 6 thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

Thời gian, địa điểm bán/nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 07/3/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

Tiền đặt trước: 10.629.077.000 đồng, nộp giờ hành chính từ 08 giờ 00 ngày 07/3/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 09/3/2023 (khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo). Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương trước 16 giờ 00 phút ngày 09/3/2023.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút ngày 07/3/2023 (trong giờ hành chính). Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu.

Địa điểm nhận phiếu trả giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương.

Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 10/3/2023.

Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, theo phương thức trả giá lên.

Chuyên đề