Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/3/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Số điện thoại: 0914149648

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku.

Địa chỉ: 59 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai., Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 07/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 09/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 14:42 11/02/2022 - 11:00 07/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Thuộc đối tượng tham gia đấu giá. - Đảm bảo đủ các điều kiện theo phương án đấu giá được phê duyệt. - Chấp nhận các điều kiện, nội dung được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá doTrung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai ban hành. Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và phương án đấu giá được duyệt. - Chấp nhận giá khởi điểm. - Nộp đủ hồ sơ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và số tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định (thành phần hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thể hiện trong Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành). Chỉ nhận Hồ sơ nộp đủ yêu cầu về thành phần, là bảng gốc hoặc phô tô công chứng.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 10/03/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư