Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/3/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh An Phú – Phòng giao dịch Lê Văn Sỹ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn

Địa chỉ: 693 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 3722 2025

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh An Phú – Phòng giao dịch Lê Văn Sỹ

Địa chỉ: 382 - 384 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 07/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 09/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 15/02/2022 - 17:00 07/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản. - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. - Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở và Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 10/03/2022

Địa điểm: Lầu 02, Tòa nhà Galaxy 09, số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh ảnh 2
Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh ảnh 3
Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư