Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/3/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Hà ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum

Địa chỉ: 444 Trần Phú, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Số điện thoại: 02603850789

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Hà

Địa chỉ: 01 Võ Thị Sáu, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, Huyện Đắk Hà, Tỉnh Kon Tum

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 07/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 09/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:15 28/01/2022 - 17:00 07/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá, xem quy chế đấu giá và đăng ký tại công ty đấu giá hợp danh gia lai kon tum

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 10/03/2022

Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 4
Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 5
Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 6
Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 7
Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 8
Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 9
Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 10
Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 11
Ngày 10/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum ảnh 12

Địa điểm: Số 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Chuyên đề

Kết nối đầu tư