Ngày 10/3/2022, đấu giá 1.074 bình accu các loại tại tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/3/2022 do Viễn thông Bình Phước ủy quyền như sau:
Ngày 10/3/2022, đấu giá 1.074 bình accu các loại tại tỉnh Bình Phước ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư