Ngày 10/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông

Địa chỉ: O.65 (Tầng trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại: 0976774135

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu

Địa chỉ: KP8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự: Quyền sử dụng đất diện tích 3453,8m2, thuộc thửa 880, tờ bản đồ 24, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, MĐSD: Đất trồng lúa còn lại, THSD: Đến ngày 22/8/2066 theo GCNQSDĐ,QSHNƠ&TSKGLVĐ số CY 248609 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/11/2020 (Ghi chú: Thửa đất có 250,5m2 thuộc quy hoạch đất giao thông theo Quyết định số 4326/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai, thửa đất có 1311,4m2 nằm trong hành lang an toàn đường điện 220KV). Đất có tứ cận: Phía Đông giáp thửa 881; Phía Tây giáp thửa 879; Phía Nam giáp thửa 604, 878; Phía Bắc giáp đường nhựa Bùng Bình (Theo Trích lục và Biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính số 3824/2022 ngày 19/8/2022 do VPĐKĐĐ – CN Vĩnh Cửu thực hiện: Thửa 880, tờ bản đồ 24, diện tích 3453,8m2, MĐSD: LUK, trong đó: Diện tích nằm trong chỉ giới quy hoạch đất giao thông là 515,8m2 gồm: Diện tích nằm trong hành lang an toàn đường điện 220KV cách mép dây ngoài cùng 6m là 272,3m2, diện tích còn lại 243,5m2; Diện tích nằm trong quy hoạch đất CLN là 2175m2 gồm: Diện tích nằm trong hành lang an toàn đường điện 220KV cách mép dây ngoài cùng là 6m là 1046,1m2, diện tích còn lại 1129,0m2; Diện tích nằm trong quy hoạch đất ONT 762,9m2).

01 lô

Xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

6,187,110,480

1,237,422,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 07/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 09/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 12/01/2023 - 16:30 07/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông – O.65 (Tầng trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại liên hệ: 0251.626.5508. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức, Hộ gia đình có nhu cầu, có khả năng tài chính và đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 191 Luật đất đai năm 2013 được đăng ký tham gia đấu giá, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông để được hướng dẫn.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 10/02/2023

Địa điểm: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu – KP8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Chuyên đề