Ngày 10/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Phúc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/2/2023 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Phúc

Địa chỉ: Lô D103A, khu đô thị Phú Mỹ An, khu A đô thị mới An Vân Dương, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0363175175

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang

Địa chỉ: TDP Hòa Đa Tây, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; QSDĐ gồm 7 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

7 lô đất


Khu quy hoạch dân cư thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế


2,260,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 07/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 09/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 21/12/2022 - 17:00 07/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013; Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Phúc: lô số 14, khu E4, đường A, khu đô thị phú Mỹ An, phường An Đông, thành phố Huế.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 10/2/2023

Địa điểm: Hội trường UBND xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề