Ngày 10/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/2/2023 do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Song ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: đường Lê Duẩn, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Số điện thoại: 02613.594.888

Tên Người có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Song

Địa chỉ: TDP 3 thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất 32 thửa ký hiệu từ thửa số 03 đến thửa số 34 theo mảnh trích đo địa chính số 99-2022 dự án khu dân cư TDP 6 thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

32

TDP 6, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

15,650,231,700

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 07/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 09/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 12/01/2023 - 17:00 07/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, Cá nhân, có đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013. Liên hệ trực tiếp trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc ban QLDA&PTQĐ huyện Đắk Song, mua hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 10/02/2023

Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Đức An

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề