Ngày 10/12/2020, đấu giá vật tư thiết bị thu hồi thanh lý tại tỉnh An Giang

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 10 tháng 12 năm 2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Công ty Điện lực An Giang (địa chỉ: Số 13, đường Lê Văn Nhung, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) như sau:

Lô: Vật tư thiết bị thu hồi thanh lý (hư hỏng, kém, mất phẩm chất, ứ đọng, không cần dùng).

Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế GTGT 10%): 434.646.081đồng (Bốn trăm ba mươi bốn triệu, sáu trăm bốn mươi sáu ngàn, không trăm tám mươi mốt đồng).

* Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm.

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

+ Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 07/12/2020.

+ Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: ngày 03 và 04/12 được bảo quản tại kho đơn vị người có tài sản.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Chuyên đề