Ngày 10/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/11/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Cà Mau ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền trên đất của ông Mai Thanh Sơn và của Công ty Thuận Thành.

số 95, Lý Thường Kiệt, khóm 3, phường 6, thành phố Cà Mau của ông Mai Thanh Sơn và Công ty Thuận Thành tại ấp (Kinh Đào Tây cũ), nay là ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển

12,144,761,000

10

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 03/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 07/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 14/10/2022 - 16:00 07/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Điều kiện: Những thông tin về tài sản đã nêu trên người tham gia đấu giá tự xem xét, tìm hiểu đầy đủ về nguồn gốc pháp lý của tài sản, tự xác định tình trạng thực tế của tài sản trước khi nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá và khi trúng đấu giá thì nhận tài sản như hồ sơ và hiện trạng đã xem. Đồng thời, phải là đối tượng được phép đăng ký tham gia đấu giá theo quy định và phải cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền sau khi trúng đấu giá. - Cách thức: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham giá đấu giá đến Trung tâm nộp trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác nộp thay mình.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 10/11/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư