Ngày 10/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/11/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đắk Lắk

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất đối với 09 thửa đất tại Khu dân cư Tổ liên gia 35 phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

09

Tổ liên gia 35 phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

20,853,000,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 07/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 09/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 14:00 18/10/2022 - 17:00 07/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Địa điểm, điều kiện tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (trong giờ hành chính) b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Luật đấu giá tài sản và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc nộp tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 10/11/2022

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đắk Lắk

Chuyên đề

Kết nối đầu tư