Ngày 10/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 51.898,6m2 đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín Trà Vinh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/11/2021 do Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với khu đất diện tích 51.898,6m2, tọa lạc tại phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh để thực hiện dự án Khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ phường 8, thành phố Trà Vinh

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Ngày 10/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 51.898,6m2 đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 1
Ngày 10/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 51.898,6m2 đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 2
Ngày 10/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 51.898,6m2 đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 3
Ngày 10/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 51.898,6m2 đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 4
Ngày 10/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 51.898,6m2 đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 5

Chuyên đề

Kết nối đầu tư