Ngày 10/11, Quốc hội biểu quyết về Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 18 (10/11), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Ngày 10/11, Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2023
Ngày 10/11, Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2023

Trong phiên họp buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung 1. Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp nội dung 2. Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Cuối phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi buổi chiều, trong phiên họp nội dung 1, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Bước sang nội dung thứ 2 của buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chuyên đề