Ngày 07/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh thành Hưng thông báo đấu giá tài sản ngày 07/6/2024 với nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 21,6m2 đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 235, tờ bản đồ số 7H-III-27, tại địa chỉ: Số 23, ngách 51, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB831465, số QĐ cấp: 1823/2006/QĐ-UB, MS: 10109073927 do UBND quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cấp ngày 15/5/2006 cho bà Bùi Thị Minh Châu (nhà đất trên không có lối đi).

2. Đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 184, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Giá khởi điểm: 782.956.304 đồng (Bảy trăm tám mươi hai triệu, chín trăm năm mươi sáu nghìn, ba trăm linh bốn đồng). Giá bán chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác. Người mua được tài sản có trách nhiệm nộp các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản.

4.Tiền đặt trước:140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu đồng).

5. Kế hoạch tổ chức đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ; nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/5/2024 đến ngày 04/6/2024 tại trụ sở Công ty.

- Thời gian xem giấy CNQSDĐ và tài liệu liên quan: Từ ngày 09/5/2024 đến ngày 04/6/2024.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 15/5/2024 và ngày 16/5/2024 tại địa chỉ: Số 23, ngách 51, ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Ngày 04/6/2024, ngày 05/6/2024 và đến 17h00 ngày 06/6/2024. Tiền đặt trước được nộp bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.

- Điều kiện, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty theo nội dung Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00 ngày 07/6/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. (Các thủ tục trên thực hiện vào giờ hành chính các ngày làm việc: Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00; trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng - Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 02462.861.568

Chuyên đề