Ngày 07/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá ngày 07/6/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Bên có tài sản đấu giá: Cục Thi Hành Án dân Sự tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: 58 Pasteur, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

1. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 07/6/2024 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

2. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất diện tích 4.993,7 m2 (bao gồm 700m2 đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài; 4.293,7m2 đất trồng cây lâu năm thời hạn sử dụng đất đến tháng 10/2058), thuộc thửa 1028, tờ bản đồ 11 tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 318715 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp cho ông Nguyễn Quốc Huy ngày 30/7/2018. Có tứ cận: - Phía Đông: giáp phần diện tích 91,1m2 thuộc thửa đất 836 tách từ thửa 68 tờ bản đồ số 16; 194,7m2 thuộc thửa đất 841 tờ bản đồ số 16 và 42,6m2 thuộc thửa 612 tách từ thửa 79 tờ bản đồ số 16

- Phía Tây: giáp thửa 1025

- Phía Nam: giáp đường Võ Văn Tần

- Phía Bắc: giáp thửa 1027

Hình thức sử dụng: Riêng

Ghi chú:

Tài sản được bán theo Biên bản kê biên tài sản ngày 06/3/2024 của Cục Thi hành án tỉnh Lâm Đồng và Bản đồ đo đạc hiện trạng khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh đo vẽ xác định diện tích còn lại thực tế là 4.993,7m2. Tài sản trên đất: Hiện trạng tại thời điểm kê biên đang trồng cây ngắn ngày là cà chua đã cho thu hoạch và chỉ còn 1 đợt thu hoạch nữa là kết thúc mùa vụ. Do tài sản gắn liền với đất là cây trồng ngắn ngày nên không thực hiện việc kê biên.

Nơi có tài sản đấu giá: thửa đất số 1028, tờ bản đồ 11 tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng.

Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 11.500.491.100 đồng (Mười một tỷ, năm trăm triệu, bốn trăm chín mươi mốt ngàn, một trăm đồng).

* Ghi chú: Người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành trên giá trị tài sản bán đấu giá.

3. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 17g00 ngày 04/6/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cụ thể theo Quy chế cuộc đấu giá khi mua hồ sơ đấu giá.

6. Cách thức đăng ký tham gia đấu gía: Trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt; Số điện thoại: 02633.820.282, 0918162661).

Chuyên đề