Ngày 06/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh RBA – Chi nhánh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá ngày 06/6/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh RBA – Chi nhánh Quảng Ninh (RBA Quảng Ninh), địa chỉ trụ sở chi nhánh: Tầng

3, Tòa nhà Tập đoàn đầu tư Quảng Ninh, km5 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả, địa chỉ: Tổ 5 Khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 1404,8 m2 đất (trong đó: đất ở 1404,8 m2) tại thửa đất số 118, tờ bản đồ số 23, địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CP455939, số vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất CH00146 do Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/12/2019 tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ông Nguyễn Văn Thêm, bà Lê Thúy Trà. (Theo Biên bản về việc giao, nhận tài sản thi hành án ngày 23/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và Sơ đồ khảo sát hiện trạng sử dụng đất của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư dự án Việt Nam).

Giá khởi điểm: 4.242.084.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu, không trăm tám mươi tư nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm nghĩa vụ các loại thuế, lệ phí người mua được tài sản đấu giá đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật (người mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các loại thuế, lệ phí liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền, phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá).

4. Tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 425.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/6/2024 đến 16h30’ ngày 05/6/2024.

5. Thời gian, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 10/5/2024 đến 16h30’ ngày 03/6/2024.

6. Điều kiện tham gia đấu giá: Quy định chi tiết trong Quy chế cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10h00’ ngày 06/6/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cẩm Phả.

8. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Tại trụ sở của RBA Quảng Ninh, địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Tập đoàn đầu tư Quảng Ninh, km5 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ)

Chuyên đề